Alfabetische Lijst Met Organisaties

Hier zullen alle organisaties alfabetisch opgesomd worden.
Merel Surmont

 • Feniks Avelgem
 • Habbekrats
 • OCMW
 • Resonans- BAMBOE

Margo Van Malderghem

 • Advies-en meldpunt Kindermishandeling
 • ggz
 • Trimbos-instituut

Eros Vanhoenacker

 • Centrum voor jongeren en Gezinsbegeleiding
 • De centra voor jeugd en gezin
 • Het derde kabinet Balkenende
 • Het Nederlands jeugdinstituut

Jari Wostyn

 • Geestelijke gezondheidszorg (ggz)
 • Riagg’s
 • Sociaal-Psychiatrische Dienst (SPD)

Phebe Vandecasteele

 • Bijzonder jeugdwerk Brabant
 • Instituut Contextuele Benadering (ICB)

Saraë Vandewoestyne

 • Dienstverleningscentrum De Triangel
 • Resonans-BAMBOE
 • Spoor 56 vzw- Cluster Sint-Vincentius-Leefgroep De Vaart

Lieselot De Graeve

 • NHS Engeland
 • Patiënteninformatie
 • Forum
 • Geïntegreerde verandering
 • NICE
 • PatientView
 • PxHealthcare
 • HSCIC
 • HealthWatch
 • MandTech
 • Nationale gegevens
 • Guardian Meeting of Minds
 • DrDoctor
 • Digital Health and Care
 • Alliance (DHACA)
 • Mylife PatientJourney
 • Parkinsons UK BrushDJ
 • Patients Know Best Umotif Care
 • Opinion Mhabitat Cupris Health
 • Uitkomsten Opgebouwd Medicijn AliveCor
 • Gewoon controlere, Painsense ADI

Bailey Vlemincx

Davina Forrez

 • De Triangel
 • Resonans VZW
 • Spoor 56 VZW