Basisteksten

Noteer hier jullie bronvermelding van jullie basistekst: zie 2.1

Basistekst Jari Wostyn:
Koekkoek, B. 2011. Sociaal-psychiatrische begeleiding: een plaatsbepaling Utrecht: Bohn Stafleu van Loghum.

Basistekst Eros Vanhoenacker:
van Laar-Jochemsen,T. 2013. Hulpverlening aan jeugd en gezin. Systeemgerichte opvoedingsondersteuning aan gezinnen met kinderen van 12-18 jaar. Bussum: Coutinho.

Basistekst Merel Surmont:
Van Mameren-Broers (redactie), S. A. N. D. R. A. (z.d.). //Systeemgericht werken in sociale beroepen. // Amsterdam, Nederland: Boom.

Basistekst Margo Van Malderghem:
Koekkoek, B. (2011). Praktijkboek sociaal-psychiatrische begeleiding: methodisch werken met ernstige en langdurige problematiek. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Basistekst Bailey Vlemincx
Noordegraaf, M. (2012, 01). Lectorale rede: Gezin in Gesprek. Systeemgericht werken met jongeren en hun gezinnen. Opgeroepen op 11 16, 2018, van ingentaconnect.com

Basistekst Saraë Vandewoestyne:
Willemse,J.(2010). Anders kijken,Theorie en praktijk van de systeembenadering. In J.Willemse. Theorieën over menselijk gedrag (p.25-31).Houten.

Basistekst Lieselot De Graeve:
Between empowerment and self-discipline: Governing patients' conduct through technological self-care
Petrakaki, Dimitra ; Hilberg, Eva ; Waring, Justin. Social Science & Medicine, September 2018, Vol.213, pp.146-153

Basistekst Vandecasteele Phebe:
Noordegraaf, M. (2012). Lectorale rede: Gezin in Gesprek. Systeemgericht werken met jongeren en hun gezinnen.

Basistekst Forrez Davina:
Snippe, D. (2009). Interpersoonlijke psychotherapie in een ambulante groep: Een behandelprotocol voor depressie. Houten : Bohn Stafleu van Loghum.