Bronnenlijst

Hier staan de bronnen in die we in onze Sadan-opdracht gebruikt hebben.

Eros Vanhoenacker
Boeken:

 • Boszormenyi-Nagy, I. (2000). Grondbeginselen van de contextuele benadering. Haarlem: De Toorts.
 • Van Ieperen-Schelhaas, K. (2016). Contextuele hulpverlening (Tweede, herziene druk ed.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Lietaer, Germain, Snijders, J.A, Takens, Roelf J, & Vanaerschot, Greet. (2008). Handboek gesprekstherapie: De persoonsgerichte experiëntiële benadering. Utrecht: Tijdstroom.

Artikels uit VAKtijdschriften:

 • Rijnja, G. (2012). Informatieonzekerheid vraagt om een contextuele benadering. Tijdschrift Voor Gezondheidswetenschappen, 90(5), 269-270.
 • Desmet, Y. (1996). Drooggelegde bronnen: Wa(a)nbesteding: Een contextuele benadering. Sociaal: Welzijnsmagazine., 9-11.
 • Bom, H. (2009). Identiteit en autoriteit, een contextuele benadering. Systeemtherapie: Tijdschrift Voor Systeemtheoretische Psychotherapie., In: Systeemtherapie: tijdschrift voor systeemtheoretische psychotherapie., 21 (2009) 1 ; p. 4 - 14.

Eindwerken:

 • Vanhee, A. (2008). De familie een plaats geven in de justitiële daderbegeleiding: Een contextuele benadering (Eindw.M.A./MW). Kortrijk: Ipsoc.
 • Verlinden, S. (2012). Als kind zijn pijn doet: Loyaliteiten bij kindermishandeling volgens de contextuele benadering van Nagy. Heverlee: Sociale School Heverlee.
 • Zwinnen, I. (2012). Praten over partnergeweld: Een contextuele benadering binnen de hulpverlening van een CAW. Heverlee: Sociale School Heverlee.

Onderzoeksliteratuur:

 • Verbeke, A. (2000). Contextuele benadering bij huwelijkscontracten. Notarieel En Fiscaal Maandblad, (3), 71.
 • Cambré, B. (2002). De relatie tussen religiositeit en etnocentrisme. Een contextuele benadering met cross-culturele data.
 • Dillen, A. (2004). Collationes: Vlaams Tijdschrift Voor Theologie En Pastoraal, 34(3), 332-333.

Digitale anderstalige bronnen:

 • King, B. (1989). Contextual approaches. The Critics Debate. Springerlink
 • Franquesa, A. (2018). Psychological variables implied in the therapeutic effect of ayahuasca: A contextual approach, 334-339.

E-artikels uit kranten, week- of maandbladen, magazines:

 • Bloovi. (2018). Als digitale speler het verschil maken? Volgens dit bedrijf doe je dat met passie, respect en een datagedreven aanpak.
 • Rammeloo, S. (2018). “Zelfzorg schiet er vaak bij in”. Radio 1 Belgium.
 • Struys, B. (2018). 'Sommige Koranscholen hersenspoelen de kinderen'. De Morgen.

Internet algemeen:
De auteur van mijn basistekst heeft geen andere werken geschreven.

Beeldmateriaal:

 • Chalmet, M, Scherpereel, L, & Debusschere, Marc. (2012). Kern. Materie, Energie En Leven.
 • BRT $$QBRT. (1984). Samenspel (Ik kom uit therapie 4). Brussel: BRT.
 • Lange, A. (2008). Echtpaar Riebeek revisited: Een relatietherapie door prof. dr. A. Lange. Groningen: Noordhoff.

Merel Surmont
Boeken:

 • Van Ieperen, K. (2011). Contextuele hulpverlening. Houten, Nederland: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Vandereycken, W. & Van Deth, R. (2009). Psychotherapie: Van theorie tot praktijk. Tweede, herziene druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum
 • Bokhorst, K. (2002). Praktijkboek interne begeleiding. SOZ. Baarn: HB

Artikels vanuit een vaktijdschrift:

 • Van Der Pas, A. . Het ongeduld van Nagy: bedenkingen bij enkele aspecten van de contextuele therapie. tijdschrift voor systeemtheoretische psychotherapie, pp. 212–234.
 • Lietaer, G. (1995). Vergelijkend proces- en effectonderzoek in de psychotherapie: een pleidooi voor integratie?. Tijdschrift voor psychotherapie. nr3, p.194-206.
 • Plantyn, W. (2005-2009). Personeel en organisatie. Schoolleiding en begeleiding, p.40-52.

Eindwerken:

 • Bilsen, L. E. E. N. (2007b). Een kind met ADHD opvoeden: een creatief proces?! ervaringen vanuit de gezinsbegeleiding in een residentiële setting [Facebookbericht]. Geraadpleegd op 4 december 2018, van
 • Vanmarcke, A. (2013). Psycho-watte ?!: psycho-educatieve product-ontwikkeling bij eerste psychotherapeutisch contact met lagere schoolkinderen [bachelorproef]. Kortrijk: KATHO IPSOC.
 • Hindryckx, S. (2009). Mentale begeleiding van blessures [Theses]. Torhout: KATHO ReNo.

Onderzoeksliteraturen:

 • Dillen, A. N. N. E. M. I. E. (z.d.). Hersteller van onrecht tussen generaties. Pedagogiek in de praktijk, 2007(13), 38–41.
 • Kinet, M. (2012). Zelfverwonding. Psychodynamiek en psychotherapie. Antwerpen: Garant Uitgeves.
 • Van Dooren, G et al. (2014). Een integrale begeleiding voor moeilijk bereikbare jongeren. Leuven: Acco.

Anderstalige bronnen:

edited. Hamsphire (Engeland): Palgrave Macmillan.

Artikels uit kranten:

 • Blg, B. I. G. (z.d.). Tien maanden voorwaardelijk vooraanranding na honderd dagen zonder alcohol. Het Nieuwsblad, p. 0.
 • Tops, N. (7 december 2018). Winterdip of depressie? 5 prangende vragen beantwoord. Het laatste nieuws, 3.
 • Van Baelen, G. (13 december 2018). En nu ga ik de Kilimanjaro beklimmen. Het belang van Limburg, pagina 0.

Iets van het algemeen internet:

Beeldmateriaal:

 • Koppen (Prod.) & één (Reg.). (30 april 2015). Vechtscheidingstherapie: kinderen uit de knel TV-uitzending. Brussel: Vlaamse Radio- en TVomroep/Eén.
 • Vanheule, S. (Prod.) & Vanheule, S. (Reg.). (2017) Verschillende vormen van psychotherapie [YoutubeVideo]. Belgie: Psychonet. Geraadpleegd via https://www.youtube.com/watch?v=pGeB69UX8EA
 • NOS (Prod.) & NOS (Reg.). (2018). Beter begeleiding voor kwetsbare ouders [video]. België: NOS.

Margo Van Malderghem
Boeken

 • Schouten, Kees (1998).Systeemgericht werken op de psychiatrische afdeling. Leuven : Acco.
 • Catherine Ducommun-Nagy (2008). Van onzichtbare naar bevrijdende loyaliteit. Leuven : Acco.
 • Nuyts, Annie. ; Sels, Lieve. (2017).Tussen mensen: contextueel denken over relaties, familie en samenleving. Leuven : LannooCampus.

Artikels uit vaktijdschriften.

 • Demuysere, A. ; Van Ongevalle, M. ; Heyndrickx, P. ; Van de Voorde, A. (1995). Hulpverlenen in de thuislozenzorg: met vallen en opstaan: contextueel werken. In: Alert : voor sociaal werk en politiek
 • van Rhijn, A. ; Meulink-Korf, H. (1999). Contextueel: dooddoener of eye-opener? In: Systeemtherapie : tijdschrift voor systeemtheoretische psychotherapie.,p. p.29-39
 • Grolus, Tinne (2007). Contextueel kijken naar kinderen in nieuw samengestelde gezinnen. In: Rondom gezin; p. 14-28

Leuven : Interdiocesane dienst voor gezinspastoraal.

Eindwerken.

 • Wittouck, Brachim (2005). Agressie: een schreeuw om verbinding: een JAC begeleiding vanuit contextueel perspectief. Kortrijk : Ipsoc.
 • Missinne, Ruth (2006).De invloed van het gezin van oorsprong op de partnerrelatie vanuit contextueel oogpunt. Kortrijk : Ipsoc.
 • Huybrechts, Saartje (2008).Een goede bril maakt een wereld van verschil: toepassing van een contextueel denkkader binnen het domein van schuldbemiddeling in het OCMW van Harelbeke. Kortrijk : Ipsoc.

Onderzoeksliteratuur.

 • Janssens, Maddy ; Zanoni, Patrizia (2003).Diversiteit als contextueel verschil: een retorische analyse. K.U.Leuven - Departement toegepaste economische wetenschappen
 • Dillen, Annemie (2007). Spiritueel begeleiden. Reflecties vanuit het contextuele denken. Pastorale Nieuwsbrief; pp. 27 - 30
 • Cox, Marjolein ; Steegen, An (2016).Complexe wereld ontrafeld door systeemdenken. Stichting Tijdschrift AGORA; pp. 18 - 20

Digitale anderstalige bronnen

 • Susan E. Lutz, Joan P. Medway (1984). Contextual family therapy with the victims of incest. Journal of Adolescence, Pages 319-327.
 • Charlotte Wilburn-McCoy (1993).Rediscovering Nagy: What happened to contextual therapy? Dallas: Human Sciences Press
 • Krasner, B. R., & Joyce, A. J. (1995). Truth, trust and relationships. Healing interventions in contextual therapy. New York: Brunner/Mazel.

Internet algemeen

 • Choy Y. (2005) Systeemgerichte behandeling. In: Hermanns J., van Nijnatten C., Verheij F., Reuling M. (eds) Handboek jeugdzorg deel 2. Bohn Stafleu van Loghum, Houten
 • Lange, A. DITH (2010) 30: 177. https://doi.org/10.1007/BF03096234
 • Van Oenen J., Van Deursen S., Cornelis J. (2014).De rol van de psychiater; medisch, contextueel én persoonsgericht denken en handelen in de psychiatrie.In Tijdschrift voor psychiatrie;p728-36

Beeldmateriaal.

 • (K. Pyck, 1980)
 • (K. Pyck,1984)
 • (Gouman Michiel, 2014)

Saraë Vandewoestyne
Boeken

 • Van Ieperen-Schelhaas, K. (2016). Contextuele hulpverlening. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
 • Van Ieperen, K. (2011). Contextuele hulpverlening. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
 • Schlüter, T. (1987). Jeugdhulpverlening in het perspectief van de contextuele benadering. Nederland: Werkverband Integratie Jeugdwelzijnswerk.

Artikels uit vaktijdschriften

 • Van Der Pas, A. (1998). Het ongeduld van Nagy: bedenkingen bij enkele aspecten van de contextuele therapie. Systeemtherapie, 4, 212-234.
 • Gielen, G. (2003). Therapie met duplo-poppetjes. Sociaal: welzijnsmagazine, 10, 7-10.
 • Keppens, S., & D’Oosterlinck, F. (2012). Life Space Crisis Intervention en de contextuele therapie : gemeenschappelijke gronden in hun geschiedenis. Vlaams tijdschrift voor orthopedagogiek, 2, 23-27.

Onderzoeksliteratuur

 • Van Nieuwenhuyse, Dries, Vermeylen, Simonne, & Devos, Philippe. (2012). Systemisch performance Management. Met mensen naar duurzame verandering. Lannoo Campus.
 • Cox, Marjolein, & Steegen, An. (2016). Complexe wereld ontrafeld door systeemdenken. Agora. Magazine Voor Sociaalruimtelijke Vraagstukken, 33(2), 18-20.
 • Juchtmans, Goedroen, & Knipprath, Heidi. (2016). Leren over duurzame ontwikkeling op school via systeemdenken. Het aanbod van Djapo rond systeemdenken voorgesteld en geëvalueerd. KU Leuven: HIVA; Leuven.

E-artikels uit kranten, week-of maandbladen, magazines

 • Vankersschaever, S. (2018). Wij zijn de vrucht van extrimisten. De Standaard, 8.

Internet algemeen
De auteur van mijn werk heeft geen andere werken op het internet.

Beeldmateriaal

 • Ghysens, J. (Prod.) & Van Der Slycken, K. (Reg.). (2007). Moeders Mozes Mandje (video) . België: VRT.
 • Wang-Breal, S. (Reg.). ( 2011). Adoptie door de ogen van een kind ( video). België: VRT.
 • Verstraeten, D. (Reg.). (1995). Telefacts:‘Kind te koop‘: adoptie. (DVD). België.

Anderstalige

 • Carole, R. (1984). Adoption and Fostering. Londen: Palgrave.
 • O’Halloran, K. (2006). The Politics of Adoption. Dordrecht:Springer.
 • Kurtz, J. (2017). Wireless Adoption. Hacking Wireless Access Points, 2, 21-33.

Eindwerken

 • Psychiatrie en verpleging: tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg/, (1995) nr. 1, p. 4-15.
 • Vercaempst, A. (2004). Opvoedingsondersteuning vanuit CKG Don Bosco: Een blik op de systeemtheorie en empowerment in de opvoedingsondersteuning (Eindw.M.A./MW). Kortrijk: Ipsoc
 • Vandael, K. (2008). HELP!… een puber in huis: Structuur aanbrengen in een gezin met pubers. Heverlee: Katholieke Hogeschool Leuven

Jari Wostyn
Boeken

 • van der Hilst, K. (1997). Basisboek psycho-sociale begeleiding: probleemoplossen in de persoonlijke levensloop. Utrecht: SWP
 • Offerhaus, R. (1993). Omgaan met mensen: sociale psychiatrie. Baarn: Ambo
 • Schreuders, B. (2015). Protocollen voor begeleiding van mensen met psychische klachten: handleiding voor POH-GGZ en overige zorgprofessionals. Houten: Bohn Stafleu van Loghum

Artikels uit vaktijdschriften

 • Veldhuizen, J. (2012). FACT wijkteams vernieuwen sociale psychiatrie. Psychopraktijk, Vol. 4 (2), 19-23
 • Liégeois, A. (1959). Zinbeleving in de GGZ. Enkele varianten van begeleiding. Psychopraxis, 85 (2009)2, 96-102
 • Koekkoek, B. (2008). Langdurige begeleiding door sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen bij angst en depressie: is afwijken van de richtlijn onzin of noodzaak?. Maandblad geestelijke volksgezondheid, Jrg. 63 (2008) nr. 6, 496-504

Eindwerken

 • Hendrickx, G. (2009.) Nee, nee, nee en nog eens NEE!: sociale vaardigheidstraining in een individuele begeleiding [online thesis]. Heverlee: Katholieke Hogeschool Leuven. Geraadpleegd via limo.libis.be
 • Ebase Natuba, L. (2018) De drempel naar GGZ (psychiatrie). [online thesis]. Turnhout: Thomas More Kempen. Geraadpleegd via limo.libis.be
 • Dirix, H. (2013) Ergotherapie en ambulante psychiatrie?! Een casestudy naar de vakspecifieke mogelijkheden binnen een ambulant team. [online thesis]. Geel: Thomas More Kempen. Departement Gezondheidszorg en Chemie (Degree grantor) Geraadpleegd via limo.libis.be

Onderzoeksliteratuur

 • Pannecoucke, I. & De Decker, P. (2014) Thuis(loos) na de psychiatrie [rapport]. Brussel, Faculty of Architecture. Geraadpleegd via Lirias, limo.libis.be
 • Boel, M. (2011) De psychiatrie en neurologie van kind en adolescent

Digitale anderstalige bronnen

 • Thornicroft, G. (2011). Oxford Textbook of Community Mental Health [handboek]. Oxford: Oxford University Press. Geraadpleegd via global.oup.com
 • Thornicroft, G. (2006). Shunned: Discrimination against people with Mental Illness, Oxford, Oxford University Press.
 • Thornicroft, G. (2006) The Mental Health Matrix, A manual to improve services. Cambridge, Cambridge University Press.

Internet algemeen

 • Atillah, S. (16/11/2018). Knokken voor een plekje in de psychiatrie. Geraadpleegd via mo.be

Beeldmateriaal

 • Nederland 2 (Prod.) & Allen Frances (Reg.) (06/2013). De bijbel van de Psychiatrie. [video]. Nederland: DSM-V
 • VTM (Prod.) & Telefacts (Reg.) (24/09/2013). Als psychiatrie geen hulp meer biedt. [interview]. België: Vlaamse Televisiemaatschappij

Bailey Vlemincx
a. Boeken

 • Willemse, J. (2010). Anders kijken: breder zicht op het hoofd: theorie en praktijk van de systeembenadering. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Savenije, A., Van Lawick, J., & Reijmers, E. (2018). Systemisch werken: Een relationeel kompas voor hulpverleners. Utrecht: De Tijdstroom.
 • Krasner, I. B.-N. (2012). Tussen geven en nemen : over contextuele therapie. Haarlem: De Toorts.

b. Artikels uit VAKtijdschriften

 • Seynaeve, E. (2010). Onrustwekkende symptomen van hopeloosheid en zelfdestructie: contextuele therapie op de crisisafdeling van een dienst kinder- en jeugdpsychiatrie voedsel een helende ruimte. Balans: tijdschrift voor agogisch werk, 5-7.
 • Lünnemann, K., & Smit, W. (2011). Het Oranje Huis. Maatwerk, 30-32
 • Rutgeerts, E. (2015). Ivan Böszörményi-Nagy: de immense loyaliteit tussen ouders en kinderen. KIDDO, Special (2015) extra nummer, 12-13.

c. Eindwerken

 • Gielkens, M. (2015). Systemisch Werken & Mobiele Crisisteams: Een verkennende literatuurstudie. KU Leuven, Vlaams-Brabant, België.
 • Vousure, S. (2015). Contextuele hulpverlening binnen Haven 21: een verkennend onderzoek naar effectieve instrumenten binnen de kortdurende crisisopvang van cliënten. Heverlee, België: Heverlee: UC Leuven-Limburg Campus Sociale School Heverlee.
 • Brackevelt, F. (2015). Het optimaliseren van de mobiele werking binnen onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum De Luwte: wie wat waar wanneer: Een kwalitatief en exploratief onderzoek naar de mobiele werking van vier West-Vlaamse en drie Oost-Vlaams OOOC's. Kortrijk, België: Katholieke Hogeschool VIVES Kortrijk.

e. Anderstalige bronnen

 • Preto, N. G. (1989). Transformation of the family system in adolescence. In B. Carter & M. Mc Goldrick (Eds.), The changing family life cycle. A framework for family therapy (2e ed.) (pp. 255-284). Boston: Allyn & Bacon.
 • Drew, P., & Curl, T. (2007). Conversation analysis. Overview and new directions. In V. Bhatia, J. Flowerdew, & R. Jones (Eds.), Advances in Discourse Studies (pp.22-35. London: Routledge
 • Heritage, J., & Raymond, G. (Eds.) (2006) Communication in Medical Care. Interactions between primary care physicians and patients. Cambridge: Cambridge University Press.

f. E-artikels uit kranten, week-of maandbladen, magazines.

g. Internet algemeen

h. Beeldmateriaal

Phebe Vandecasteele
boeken:

 • __Nuyts A.,Sels L. (2017) Tussen mensen: contextueel denken over relaties, familie en samenleving Leuven : LannooCampus
 • De aarde K. (2008) Van de zuster, de dokter en het leven dat voorbijgaat: zorgprofessionals in confrontatie met sterven, dood en rouw : contextuele beschouwingen en verhalen uit de praktijk Antwerpen : Garant
 • De Graaf P.(2005) Contexteffecten op objectperceptie in realistische scènes Leuven : K.U.Leuven. Faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen

vaktijdschriften:

 • Deltour B. (2006) Goed eindigen: contextuele hulpverleningIn: Denkbeeld : tijdschrift voor psychogeriatrie., 18 (2006)4, p. 20-22
 • Deltour B. (2006) Passend geven: contextuele hulpverlening en 'constructief recht' In: Denkbeeld : tijdschrift voor psychogeriatrie., 18 (2006)3, p. 22-25
 • Deltour B. (2005) Oog hebben voor anderen: een kennismaking met contextuele hulpverlening In: Denkbeeld : tijdschrift voor psychogeriatrie., 17 (2005) 4, p. 2-5

eindwerken:

 • Barbier V.(2006) Intergenerationele overdracht: contextuele invalshoek van OCMW - hulpverlening Barbier, Veerle Kortrijk : Ipsoc,; 2006
 • Desmet C.(2005) in het spoor van Nagy? Over het contectuele denken in dagcentum Tuba Kortrijk : Ipsoc,; 2005
 • Verlinden S. (2012) Als kind zijn pijn doet: Loyaliteiten bij kindermishandeling volgens de contextuele benadering van Nagy Heverlee : Sociale School Heverlee,; 2012

Onderzoeksliteratuur:

 • Riemslagh M. (2002) contextuele hulpverlening. Becommerntarieerde bibliografie Pastorale Nieuwsbrief; 2002; iss. 115; blz. 47 – 48
 • Vanhee L., Corveleyn J. (2007) Weerbaar en broos: mensen in armoede boven ouderschap: een verkennende kwalitatieve studie in psychologisch perspectief

anderstalige bronnen:

 • Mischara N. (2018) Correctie voor: Verantwoordelijkheid in een onderling verbonden wereld: internationale hulp, plichtsbeweging en actie (Studies in Global Justice, Series Editor: Deen K. Chatterjee), door Susan P. Murphy, 2016 December 2018, Volume 30, Issue 5 , pp 934-934
 • Lucas E, Ritacco MiguelA., AyerzaD.,Luis MuscoloJose I., AlbergoGermán L. (2014) Erratum tegen: verbetert intra-operatieve navigatie de resultaten van bottumorresectie en allograftreconstructie? Juli 2014, Volume 472, Issue 7 , pp 2308-2308
 • Onbekend (2013) Oproep voor hulp bij het samenstellen van een geschiedenis van de psychonomische samenleving Juni 1991, Volume 19, Issue 2 , pp 191-191

E-artikels uit kranten, week-of maandbladen, magazines

 • De Ville P.(17 augustus 2018). Claire Meire helpt je al wandelend. Krant van West-Vlaanderen/Brugsch Handelsblad Brugge, pagina 51

Geraadpleegd via: https://academic.gopress.be/nl/search-article

 • Keunnen L. (15 april 2015). Straatcomité verrast inwoners Billingenstraat met gratis paaseieren. Het Belang van Limburg/Het Belang van Hasselt, pagina 10

Geraadpleegd via: https://academic.gopress.be/nl/search-article

 • Vereecken K. (14 januarie 2012)'Ik word meer Inge in de liefde'. De Standaard/Special,pagina 2

Geraadpleegd via: https://academic.gopress.be/nl/search-article
Internet algemeen:

 • Heritgage J. Clayman S. (2010) Talk in Action: Interactions, Identities, and Institutions
 • Van der kooi C. Studies in the historty of christian traditions
 • Ter horst W.(2016) troosten en verdriet

beeldmateriaal:

 • BRT(1984). Ik kom uit therapie ; 4 Brussel : BRT,
 • Lange A.(2008) Echtpaar Riebeek revisited: een relatietherapie door prof. dr. A. Lange Groningen : Noordhoff
 • Gouman M.(2014) v erbindend werken in de contextuele hulpverlening Instituut contextuele benadering (Producer)underline text__

Lieselot De Graeve

boeken

 • Hargrave, T. ; Pfitzer, F. ; Michielsen, M. (Editor) Leuven : Acco, 2005
 • Onderwaater, Annelies. Amsterdam : Pearson Benelux 2018
 • Ducommun-Nagy, Catherine Leuven : Acco, 2008.

Artikels van vaktijdschriften

 • Baert,D. 2005 In: Gezindsbeleid in Vlaanderen ., Jrg ( 2005) nr.2, p. 123-138
 • De Graaf,W.
 • Tilmans-Ostyn, E. ; Mertens, M.In: Problemen en risicosituaties bij kinderen en adolescenten : achtergrond, oorzaak en behandeling /
 • Deventer : Van Loghum Slaterus, 1985-1997.

eindwerken

 • Sercu, Nele

Kortrijk : psoc, 2005

 • Van Acker, Sofie

Kortrijk : Ipsoc, 2005

 • Devos, Veerle

Kortrijk : Ipsoc, 2004.
onderzoeksliteratuur

 • Van Regenmortel, T., Steenssens, K., Driessens, K., Depauw, J. (2016), Beleids- en onderzoeksaanbevelingen Empowerment en participatie, Antwerpen: Vlaams Armoedesteunpunt
 • Katrien Steenssens, Tine Van Regenmortel & René Schalk, Gedrag & Organisatie, volume 30, September 2017, nr. 3, pp. 204-229

digitale anderstalige bronnen

 • “Alsop, Ruth; Bertelsen, Mette; Holland, Jeremy. 2006. Empowerment in Practice : From Analysis to Implementation. Directions in Development. Washington, DC: World Bank. © World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6980 License: CC BY 3.0 IGO.”
 • Pérez Chacón, D., Castro, M., Álvarez, Á. M., Sánchez, L., Toledo, M. E., Matos, D., Van Der Stuyft, P., et al. (2016). Traslación a la práctica de estrategias de empoderamiento en la prevención del dengue : facilitadores y barreras. REVISTA PANAMERICANA DE SALUD PUBLICA-PAN AMERICAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, 39(2), 93–100.
 • Ferreira, S. B, & Schoeman, H. P. (2004). Kontemporêre bemagtigingsbenaderings in maatskaplike werk. Bloemfontein: UFS-SASOL Library.

E-artikels uit kranten, week-of maandbladen, magazines

internet algemeen

 • A Socio-cultural Perspective on Patient Safety (Paperback)
 • Decentring Health Policy: Learning from British Experiences in Healthcare Governance - Routledge Studies in Governance and Public Policy (Hardback)
 • Researching Quality in Care Transitions: International Perspectives (Hardback)

beeldmateriaal

 • Utrecht : Trimbos-instituut, 2008.
 • de Smedt, Maris (Director)
 • Brussel : VRT. Canvas, 2012.
 • The British Association of Play Therapists : Weybridge, 2004.

Lieselot Degraeve
Boeken:

 • Hargrave, T. ; Pfitzer, F. ; Michielsen, M. (Editor) Leuven : Acco, 2005
 • Onderwaater, Annelies. Amsterdam : Pearson Benelux 2018
 • Ducommun-Nagy, Catherine Leuven : Acco, 2008.

Artikels:

 • Baert,D. 2005 In: Gezindsbeleid in Vlaanderen ., Jrg ( 2005) nr.2, p. 123-138
 • De Graaf,W.
 • Tilmans-Ostyn, E. ; Mertens, M.In: Problemen en risicosituaties bij kinderen en adolescenten : achtergrond, oorzaak en behandeling /

Deventer : Van Loghum Slaterus, 1985-1997.

Eindwerken:

 • Sercu, Nele

Kortrijk : psoc, 2005

 • Van Acker, Sofie

Kortrijk : Ipsoc, 2005

 • Devos, Veerle

Kortrijk : Ipsoc, 2004.

Onderzoeksliteratuur:

 • Van Regenmortel, T., Steenssens, K., Driessens, K., Depauw, J. (2016), Beleids- en onderzoeksaanbevelingen Empowerment en participatie, Antwerpen: Vlaams Armoedesteunpunt
 • Katrien Steenssens, Tine Van Regenmortel & René Schalk, Gedrag & Organisatie, volume 30, September 2017, nr. 3, pp. 204-229

Lieselot Degraeve

Boeken:

 • Hargrave, T. ; Pfitzer, F. ; Michielsen, M. (Editor) Leuven : Acco, 2005
 • Onderwaater, Annelies. Amsterdam : Pearson Benelux 2018
 • Ducommun-Nagy, Catherine Leuven : Acco, 2008.

Artikels van vaktijdschriften:

 • Baert,D. 2005 In: Gezindsbeleid in Vlaanderen ., Jrg ( 2005) nr.2, p. 123-138
 • De Graaf,W.
 • Tilmans-Ostyn, E. ; Mertens, M.In: Problemen en risicosituaties bij kinderen en adolescenten : achtergrond, oorzaak en behandeling /

Deventer : Van Loghum Slaterus, 1985-1997.

Eindwerken:

 • Sercu, Nele

Kortrijk : psoc, 2005

 • Van Acker, Sofie

Kortrijk : Ipsoc, 2005

 • Devos, Veerle

Kortrijk : Ipsoc, 2004.

Onderzoeksliteratuur:

 • Van Regenmortel, T., Steenssens, K., Driessens, K., Depauw, J. (2016), Beleids- en onderzoeksaanbevelingen Empowerment en participatie, Antwerpen: Vlaams Armoedesteunpunt
 • Katrien Steenssens, Tine Van Regenmortel & René Schalk, Gedrag & Organisatie, volume 30, September 2017, nr. 3, pp. 204-229

Anderstalige bronnen:

 • “Alsop, Ruth; Bertelsen, Mette; Holland, Jeremy. 2006. Empowerment in Practice : From Analysis to Implementation. Directions in Development. Washington, DC: World Bank. © World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6980 License: CC BY 3.0 IGO.”
 • Pérez Chacón, D., Castro, M., Álvarez, Á. M., Sánchez, L., Toledo, M. E., Matos, D., Van Der Stuyft, P., et al. (2016). Traslación a la práctica de estrategias de empoderamiento en la prevención del dengue : facilitadores y barreras. REVISTA PANAMERICANA DE SALUD PUBLICA-PAN AMERICAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, 39(2), 93–100.
 • Ferreira, S. B, & Schoeman, H. P. (2004). Kontemporêre bemagtigingsbenaderings in maatskaplike werk. Bloemfontein: UFS-SASOL Library.

Artikels uit kranten, week- of maandbladen, magazines:

Beeldmateriaal:

 • Utrecht : Trimbos-instituut, 2008.
 • de Smedt, Maris (Director)

Brussel : VRT. Canvas, 2012.

 • The British Association of Play Therapists : Weybridge, 2004.

Davina Forrez

Boeken:
*Vandereycken, W. & Van Deth, R. (2009). Psychotherapie: Van theorie tot praktijk. Tweede, herziene druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum
*Boszormenyi-Nagy, I. (2000). Grondbeginselen van de contextuele benadering. Haarlem: De Toorts
*Weerman, A. (2013). Zes psychologische stromingen en één cliënt: theorie en toepassing voor de praktijk. 5de druk. Amsterdam : Uitgeverij Boom/Nelissen 2013

Artikels uit VAKtijdschriften:

 • Lietaer, G. (1995). Vergelijkend proces- en effectonderzoek in de psychotherapie: een pleidooi voor integratie?. Tijdschrift voor psychotherapie. nr3, p.194-206.
 • Kesselring, M. (2018). Allemaal opvoeders in de pedagogische civil society. JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg, VOL.50(1), p.22-23
 • de Vries, S. (2017). Wat werkt er en hoe? Het common factors model als basis voor de hulpverlening in het sociaal werk. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, Vol.26(3), p4-27

Eindwerken:

 • Eindwerk: (Verscheure, Elisabeth, 2013)
 • Eindwerk: (Van Acker, Astrid, 2015)
 • Eindwerk: (Bilsen, Leen, 2007)

Onderzoeksliteratuur:

 • Kinet, M. (2012). Zelfverwonding. Psychodynamiek en psychotherapie. Antwerpen: Garant Uitgeves.

Digitale anderstalige bronnen:

 • Smith, J. (2017). Psychotherapy. A practical guide. Cham: Springer

E-artikels uit kranten, week- of maandbladen, magazines:

 • Tops, N. (7 december 2018). Winterdip of depressie? 5 prangende vragen beantwoord. Het laatste nieuws, 3.

Beeldmateriaal:

 • Vanheule, S. (Prod.) & Vanheule, S. (Reg.). (2017) Verschillende vormen van psychotherapie [YoutubeVideo]. Belgie: Psychonet.

Geraadpleegd via https://www.youtube.com/watch?v=pGeB69UX8EA

 • de Bruijn, G. (Prod.) & de Bruijn, G. (Reg.). (2015) Greet de Bruijn legt uit wat contextuele hulpverlening is [YoutubeVideo]. Nederland: Lokale Omroep Nuenen. Geraadpleegd via https://www.youtube.com/watch?v=DWFbXS5QNDc
 • de Bruijn, G. (Prod.) & de Bruijn, G. (Reg.). (2015) Greet de Bruijn legt uit wat contextuele hulpverlening is [YoutubeVideo]. Nederland: Lokale Omroep Nuenen. Geraadpleegd via https://www.youtube.com/watch?v=DWFbXS5QNDc